Grafika: Hlásnik, Ernest Zmeták, 1962. Zdroj: Web umenia

V minulosti nočný strážnik, obecný sluha. Obyčajne starší, zdravý a dôveryhodný muž, ktorého povinnosťou bolo udržiavať nočný pokoj, držať požiarnu stráž a chrániť obec pred zlodejmi.

K jeho výstroju patrili halena, halapartňa alebo palica, hlásny roh alebo trúba a lampáš. Pri obchôdzke odtruboval každú uplynutú hodinu a ohlasoval ju vo veršoch. Známa je durovo-molová hlásnická pieseň Chváľ každý duch Hospodina… (s prípadnými obmenami).

Službu začínal po zotmení a končil s brieždením. V čase žatvy, keď bolo potrebné chrániť úrodu, sa služba hlásnika posilnila o mužov z jednotlivých domov v obci. Nočné stráženie bolo známe už v ranostredovekých hradoch a mestách a postupne sa prenieslo aj do dedinského prostredia.

Funkcia obecného hlásnika sa na slovenskom vidieku udržala do 30. rokov 20. stor.

Zdroj: Encyclopaedia Beliana